Alle rettigheter ligger hos utgiveren
De Valse Aangifte
Een autobiografie van Dhr P.Dubbelt
Authentieke videobeelden
Authentieke gesprekken
 
webside dør Manfred Offermans
Authentieke Documenten
Vooraankondiging publicatie bijzondere boeken.
Het verrottings process in de nederlandse samenleving
Onvoorspelbare feiten

Dit drukwerk gaat over diversen
onderwerpen ,zoals een groepje agenten
uit noord en oost nederland die jarenlang in
beslag genomen kinderporno kopieerde
en voor behoorlijke bedragen weer verder
verkochten en er zeer veel geld aan over hielden.
Ook bij dit drukwerk word
ruim voldoende bewijs matriaal openbaar gemaakt.

Verder vind u in dit drukwerk bijgeleverd bewijs van 17 gezinnen die al enige jaren hen kinderen aan elkaar uit ruilen om er sex mee te hebben ,volgens de schrijver
zouden het zeker 53 gezinnen betreffen ,maar hij wilde
alleen dit publiceren waarvan hij 100% bewijs van kon leveren.

Een heel bijzonder onderwerp ,is dat een man voor een ernstig levens delict tot vele jaren veroordeelt word ,terwijl hij op het moment dat dit delict plaats vond met een
verschil van 12 minuten zich op ruim 200 km afstand rijden nog voor te snel rijden een bekeuring kreeg van agenten die hem staande hielden,deze man zit nog steeds vast. en werd veroordeeld ,omdat hij bekende..Waarheids vinding is bij justitie ver te zoeken naar het schijnt.
Van alle bovenstaande is er natuurlijk bewijs.
Hieraan word nog volop gewerkt....
Welkom op deze website welk speciaal in het leven is geroepen om  bijzondere drukwerken aan te prijzen wat op termijn word uitgegeven door een uitgever uit Noorwegen.En die eigenlijk in nederland zelf niet verkocht mogen worden.
Binnenkort een drukwerk van een alleen staande moeder met drie kinderen die van 2010 tot 2014 via chantage misbruikt werd
door een officier van justitie